กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ นตท.28
วันที่ 23 พ.ค.52 ณ ห้อง 204 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี