เพื่อนบอย ส่งจดหมายและรูปถ่ายจากออสเตรเลีย มาให้ชมกัน


นักเรียน เสธ ทอ.ออสเตรเลีย ?? ทำไมมันดูแก่ๆ กันทั้งนั้นเนื้อความจดหมายเขียนบรรยายถึง ..........