กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอกใหม่ ชนอ.๓๕ วันที่ ๙ ต.ค.๕๒ ณ เรือนปั้นหยา ดอนเมือง

มีต่อ หน้า ๒